GOTLANDS TAXKLUBB SEDAN 1963

Gotlands Taxklubbs Årsmöte 2023

Här nedan följer lite mer bilder från Årsmötet som var roligt, gemytligt och sakligt. Många fina utmärkelser för våra taxar med ägare som gör kanonjobb i skog och mark samt på utställningar, på ön men även på fastlandet. Text under varje bild, klicka på bilden så får ni ett större bildspel.

Klubbens historia vid uppstart


Gotlands Taxklubb bildades den 5 februari 1963 och det första protokollet lyder:


”Sammanträdet hade kungjorts i de tre gotlandstidningarna, samt genom personliga kontakter. Sammankallande var Herrar Lennart Bergström och Ewald Mutas. Ett femtontal intresserade hade infunnit sig. Sedan Lennart Bergström skisserat den blivande verksamheten och förhållandet till Svenska Taxklubben och Svenska Kennelklubben, ställdes frågan om bildandet av en lokal Taxklubb på Gotland, vilken fråga besvarades med ett enhälligt ja”.

§ 5

Till ordförande valdes herr Lennart Bergström och till övriga ledamöter fru Birgit Thyring, herrar Ewald Mutas, Ulf-Göran Petterson, Sigurd Andersson, Lars-Åke Bergström och Willy Ahlin, och till suppleanter Arne Wiberg och Nils Nyström.

Utdrag från 1963 års verksamhetsberättelse

Från starten fick klubben 32 medlemmar och vid årets slut hade medlemsantalet ökat till 54 medlemmar, varav en ständig medlem. Den yttre verksamheten har förutom en taxträff, omfattat utställning den 1 september, samt ett drevprov.

Utställningen blev en framgång, med 47 anmälda taxar. Deltagandet från fastlandet blev ej det väntande. Bäst lyckades Träskviddens Kim, ägare Anna Pettersson, uppfödare Ewald Mutas. Domare var Tage Karlsson Stockholm.

Debututställningen får betraktas som lyckad, både beträffande deltagarantalet och kvalitéen på taxarna.

Jaktprovet blev ett misslyckande med endast en startande tax. Provet ägde rum under sämsta tänkbara förhållanden, storm och regn. Svårigheten att ställa om kanindrivande taxar- och som sådan har taxen huvudsakligen används på Gotland, till har drivande taxar är påtaglig. Även den härjande myxomatosen, har gjort träningar och jakt mindre tilltalande..

En klubbmedlem har under året godkänts som drevprovsdomare.

Kommentar: Ekonomin var under det första året av naturliga skäl ej den bästa. Ordförande Lennart Bergström, erbjöd sig att förskottera underskottet som hade uppstått.


Vid pennan: Åke Dansell