Dokumentbanken

Dessa dokument är i formatet PDF och kan laddas ner eller läsas direkt med hjälp av t.ex Acrobat Reader


Har du inte det i din dator så kan du ladda ner senaste programmet här! ACROBAT READER

Jag skall tävla!

Klicka på knappen nedan så får du all information du behöver!

De senaste uttagningsreglerna för Viltspår-SM


Nya uttagningregler för Spår-SM finns nu nedan:

För att kvalicificera sig för uttagning till spår-SM inom Svenska Taxklubben krävs att ekipage har deltagit i minst 4 prov närmast föregående och innevarande säsong. Minst en av proven skall vara ordinarie prov. Som spårsäsong räknas perioden 1/7 - 30/6. Resultaten från de tre bästa proven räknas.


För att vara kvaliciferad för uttagning till SM skall ekipaget ha erhållit minst två förstapris, varav minst ett förstapris skall ha erhållits på orinarie prov. Minst ett av förstaprisen skall ha tagist säsongen närmast före SM-tävlingen.


Om flera ekipage är kvalicifierade skall ekipaget med högsta sammanlagda poäng på de tre bästa resultaten sammanräknas.


Resultat från klubbtävlingen mot SSRK skall i förekommande fall tillgodoräknas. Om kvalicifierat och uttaget ekipage önskar delta i SM-tävlingen svara GTK för anmälan, anmälningsavgiften samt resekostnaden.


Beslut på GTK styrelsemöte 2022-08-08


Nya uttagningsregler till Drev-SM


Varje lokalklubb anmäler en (1) hund enligt här nedan nämnda regler:
Antalet deltagare vid själva SM är 10 ekipage + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Om arrangerande klubb inte har en kvalificerad deltagare har klubben rätt till att delta med en (1) hund. Varje enskild hund får endast deltaga tre (3) gånger på Drev-SM.


Kvalande hund skall startat på minst två (2) ordinarie drevprov. Minst ett (1) av kvalproven skall vara från drevsäsongen (1 okt. - 31 jan.) före gällande Drev-SM. Det är de två (2) sist gjorda ordinarie drevproven med förstapris som räknas och minst ett (1) av dessa två (2) skall vara gjort utanför den egna lokalklubben. Vid lika poäng har den yngsta hunden företräde. Om hundarna mot förmodan är lika gamla får lotten avgöra.


Huvudstyrelsen (HS) väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den yngsta hunden företräde, om hundarna mot förmodan är lika gamla får lotten avgöra.


Lokalklubbarna skall senast den 1 april anmäla sin representant för årets Drev-SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar.


HS förbehåller sig fri prövningsrätt vad avser uttagning av hundar till Drev-SM. Tävlingsdag är första måndagen i november. Två-domarsystem gäller vid SM.


Huvudstyrelsens kommentar:
Senaste åren har HS sett att poängen runt hundar kvalande till Drev-SM ökat. För att stävja detta ändra HS nu reglerna för kvalificering till Drev-SM.
Med början Drev-SM 2023 kommer det bara vara ordinarie drevprov som räknas och minst ett (1) av proven skall vara taget i en annan lokalklubb än sin egen.
Detta är också i enlighet med motion nr 6 till TF 2021. Särskilda drevprov räknas alltså ine längre in vid kval till Drev-SMI för få lite mer omsättning och yngre hundar på Drev-SM.